Po wielu długotrwałych działaniach udało się! 16 sierpnia 2018 r. podpis pod umową na modernizację basenu złożyła burmistrz Dorota Konieczna-Enozel. Oznacza to, że lada dzień powinny ruszyć prace remontowe.
A co będzie się działo w ramach tych prac? - Przede wszystkim uszczelniona, zabezpieczona i rozgrodzona zostanie niecka basenu, wymienione zostaną barierki oraz drabinki, poprawie ulegnie również otoczenie basenu – wylicza burmistrz Pieszyc. - Modernizacja wykonana będzie do końca października 2018 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naszego uczestnictwa w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Dorota Konieczna-Enozel pełni również funkcję prezesa LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Członkostwo gminy Pieszyce w LGD i pozyskiwanie środków zewnętrznych możliwe jest dzięki zmianie statusu Gminy na miejsko-wiejski. Gmina pozyskała w ten sposób kwotę 240 tys. zł, pieszyckie organizacje takie jak np. OSP Piskorzów i stowarzyszenia pozyskały kwotę ponad 40 tys. zł na organizację zajęć dla dzieci i obchody związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości, a przedsiębiorcy z gminy Pieszyce pozyskali prawie pół miliona złotych na rozwinięcie lub rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności.