Z dnia na dzień śledzić możemy postęp prac przy budowie nowoczesnych obiektów w Pieszycach. Zarówno budynek żłobka i przedszkola, jak również budynek socjalno-szatniowy na stadionie miejskim to ogromne i ważne inwestycje dla gminy mające zapewnić bezpieczeństwo i zwiększyć komfort mieszkańców.

Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach, które nie spełniają wszystkich wymogów użyteczności publicznej. Z roku na rok wzrasta również zapotrzebowanie w Pieszycach na miejsca w przedszkolu i żłobku tłumaczy Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce - Dorota Konieczna – Enozel. Spowodowane jest to po pierwsze zwiększeniem ilości dzieci, ale również napływem nowych mieszkańców do Pieszyc. Coraz więcej osób podejmuje decyzję, aby wybudować się w Pieszycach i tutaj zamieszkać, co nas bardzo cieszy. Chcemy odpowiedzieć na to między innymi bardzo dobrą ofertą edukacyjną.

Budynek przedszkola grafika 1

Powierzchnia użytkowa placówki żłobka i przedszkola liczyć będzie 2 078,97 m2, w tym powierzchnia żłobka to 496,77 m2 a przedszkola to 1582,2 m2. Budynek posiadać będzie bryłę w kształcie litery "L" i będzie dwukondygnacyjny, częściowo z dachem dwuspadowym, a częściowo płaskim. Zakłada się wybudowanie "zielonych tarasów".  Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Budynek będzie budynkiem demonstracyjnym wykorzystującym nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Żłobek znajdować ma się w części parterowej obiektu, a przedszkole w części parteru oraz na I piętrze. W budynku do dyspozycji będzie 8 sal przedszkolnych mieszczących do 25 dzieci. Część żłobkowa pomieścić będzie mogła 45 dzieci. Poza salami dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych w obiekcie znajdować się będzie sala sensoryczna, gabinet logopedyczno-psychologiczny, pomieszczenie pielęgniarki, szatnie, pralnia, wózkownia, kuchnia oraz niezbędne pomieszczenia administracyjno-magazynowe. Budynek zostanie wyposażony w windę i będzie dostosowany dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawności.

Budynek przedszkola grafika 3

Całość inwestycji to koszt ok. 10 020 000 zł z czego kwota dofinansowania to 4 382 241,10 zł dla demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna. Kwota dofinansowania dla żłobka to 1 899 000,85 zł w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej.

Budynek przedszkola grafika 2 Budynek przedszkola grafika 4

 

Drugą dużą inwestycją, której koszt całkowity sięga ok. 2 550 000 zł jest budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego. Tu z kolei kwota dofinansowania to 1 785 580,14 zł w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna.

Budynek posłuży obsłudze stadionu, ale również basenu miejskiego, ponieważ budowany jest na granicy obu obiektów – mówi Dorota Konieczna – Enozel. Podobnie jak budynek przedszkola i żłobka obiekt socjalno-szatniowy będzie budynkiem demonstracyjnym, czyli niskoemisyjnym wykorzystującym nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne). Jest to bardzo ważne, ponieważ późniejsze utrzymanie takich obiektów jest znaczącą pozycją w budżecie gminy – dodaje burmistrz Pieszyc.

Budynek szatniowy grafika 1

W budynku planuje się lokalizację szatni, ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dwie sale wielofunkcyjne. Wznoszony obiekt składać się będzie z dwóch kondygnacji nadziemnych z płaskim dachem i tarasem nad częścią parterową. Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Powierzchnia użytkowa obiektu to 466 m2. Budynek będzie również dostosowany dla wszystkich osób bez względu na wiek oraz niepełnosprawności.

Obie inwestycje powinny zakończyć się jeszcze w listopadzie tego roku.

Budynek szatniowy grafika 3

Budynek szatniowy grafika 2 Budynek szatniowy grafika 4

logo fundusze europejskie 800