Dzięki pozyskanej przez Gminę Pieszyce dotacji celowej w kwocie 94 644 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie otrzymała zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, w skład którego wchodzą pompa hydrauliczna, nożyce, dwa rodzaje rozpieraczy i dwa rodzaje węży hydraulicznych oraz Defibrylator.

Sprzet hydrauliczny OSP Sprzet hydrauliczny OSP2

 

W piątek 6 lipca br. Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce przekazała wyposażenie gminnej jednostce.

Wkład własny Gminy Pieszyce to zaledwie 1% wartości dotacji czyli kwota 956 zł. Pozostała część środków współfinansowana jest ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzet hydrauliczny OSP3 Sprzet hydrauliczny OSP4

 

Realizacja zadania w ramach V naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Całość zadania:  95 600,00 zł

Dotacja: 94 644,00 zł

wkład własny : 956,00 zł

Koszt zestawu hydraulicznego to kwota 90 200 zł, a defibrylatora 5400 zł.