W dniach 7-8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach odbyły się Dni Sportu. W czwartek dla uczniów klas młodszych, w piątek dla klas starszych.

SP1DzienSportu800

Był to czas pięknej, sportowej rywalizacji, wielkiego zaangażowania uczniów w jak najlepsze zaprezentowanie swoich sportowych talentów i walki na rzecz klasy, był to też sposób na świętowanie Dnia Dziecka.

SP1DzienSportu400 4 SP1DzienSportu400 1

Zapewnienie sportowcom posiłku, dyplomów i medali było możliwe dzięki środkom finansowym przeznaczonym na ten cel przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Dziękujemy za wsparcie!

SP1DzienSportu400 3 SP1DzienSportu400 2