Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz samorząd Dolnego Śląska rozpoczęli ścisłą współpracę dotyczącą realizacji projektów rozwojowych, mieszczących się w sferach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej, oddziałujących na spójność Dolnego Śląska m.in. poprzez pobudzanie inicjatyw oddolnych, rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

W ramach współpracy jednym z pierwszych projektów jest „Szkoła Liderów Lokalnych”. Pod patronatem Rektora UE prof. Andrzeja Kalety i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.
Będzie to platforma transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy dolnośląskimi władzami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Adresatami są studenci UE, władze samorządowe województwa dolnośląskiego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

„Szkoły Liderów Lokalnych” to nowy projekt dydaktyczny Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu. Temat przewodni edycji trwającej od marca do czerwca 2018 r. to „Lider Wyzwań Lokalnych”. 18 studentów z różnych wydziałów UE pracuje w 3-osobowych grupach pod opieką tutorów. Słuchacze biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez liderów gospodarczych, samorządowych i społecznych. Przejdą szkolenia z umiejętności komunikacji, negocjacji, prezentowania swojego stanowiska, testy kompetencji liderskich, skorzystają z wyjazdów studialnych do jednej z gmin, gdzie będą rozwiązywać jedno z dwóch lub trzech wskazanych przez władze gminy wyzwań i przygotują raport prezentowany na konferencji podsumowującej. Do projektu m.in. zaproszona została również Gmina Pieszyce.
Troje studentów, którzy w poniedziałek 7 maja spotkali się z burmistrz Pieszyc - Dorotą Konieczną-Enozel, badać będzie rozwój gospodarczy regionu pod kątem budowy wyciągu narciarskiego na Wielką Sowę, a konkretnie czy taka inwestycja przyniesie pożądany efekt.

Info: https://www.dfr.org.pl/porozumienie-dla-dolnego-slaska/