Z dniem 1 stycznia 2018 r. wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p贸藕n. zmianami), kt贸ra nak艂ada na w贸jta, burmistrza lub prezydenta obowi膮zek ustalania op艂at za us艂ugi wodne w zakresie wykonywania na nieruchomo艣ci o powierzchni powy偶ej 3500 m2 rob贸t lub obiekt贸w budowlanych trwale zwi膮zanych z gruntem maj膮cych wp艂yw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wy艂膮czenie wi臋cej ni偶 70 % powierzchni nieruchomo艣ci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuj臋tych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkni臋tej (art. 269).

Podmiotami zobowi膮zanymi do uiszczenia tzw. op艂aty retencyjnej s膮 w艂a艣ciciele/w艂adaj膮cy nieruchomo艣ci膮 powy偶ej 3500 m2, kt贸rzy zabudowali t膮 nieruchomo艣膰 w co najmniej 70%. 

W zwi膮zku z powy偶szym w艂a艣ciciele/w艂adaj膮cy s膮 zobowi膮zani s膮 do przedstawienia danych dotycz膮cych m2 wielko艣ci utraconej powierzchni biologicznej czynnej na druku o艣wiadczenia i dostarczenia go do Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.

O艣wiadczenie dost臋pne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej urz臋du www.pieszyce.pl oraz w formie papierowej w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach, po otrzymaniu o艣wiadczenia, przeka偶e podmiotom obowi膮zanym do ponoszenia op艂aty w formie informacji wysoko艣膰 przedmiotowej op艂aty, spos贸b obliczenia tej op艂aty, termin wniesienia op艂aty i rachunek bankowy na kt贸ry trzeba j膮 wnie艣膰. Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy  wysoko艣膰 op艂aty zale偶y odpowiednio od wielko艣ci powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wy艂膮czona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Spos贸b obliczania op艂aty za t臋 us艂ug臋 wodn膮 reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z  kt贸rym, op艂at臋 ustala si臋 jako iloczyn jednostkowej stawki op艂aty, wyra偶onej w m2 wielko艣ci utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyra偶onego w latach. Jednostkowe stawki op艂at za us艂ugi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek op艂at za us艂ugi wodne wynosz膮:

1) bez urz膮dze艅 do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale zwi膮zanych z gruntem 鈥 0,50 z艂 za 1 m2 na 1 rok;

2) z urz膮dzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemno艣ci:

  1. do 10% odp艂ywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwi膮zanych z gruntem 鈥 0,30 z艂 za 1 m2na 1 rok
  2. od 10 do 30% odp艂ywu rocznego z obszar贸w uszczelnionych trwale zwi膮zanych z gruntem 鈥 0,15 z艂 za 1 m2na 1 rok,
  3. powy偶ej 30% odp艂ywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwi膮zanych z gruntem 鈥 0,05 z艂 za 1 m2na 1 rok.

Pobierz o艣wiadczenie tutaj >>