Od 1 kwietnia 2018 roku wszelkie szkody spowodowane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych należy składać pisemnie na formularzu wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy w Pieszycach.

Miejsce składania wniosków: biuro podawcze - sekretariat na I piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.

Pobierz wniosek >>