Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 28 lutego 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali narad Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:


 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 12/2018).
 5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 13/2018).
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy u偶ytkowania na czas nieokre艣lony (projekt nr 11/2018).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia 鈥濿ieloletniego planu i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2017-2021鈥 (projekt nr 9/2018).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zawarcia Porozumienia Mi臋dzygminnego w sprawie przej臋cia przez Gmin臋 Miejsk膮 Dzier偶oni贸w od Gminy Bielawa, Miasta i Gminy Pieszyce zada艅 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w oraz od Gminy Dzier偶oni贸w i Miasta i Gminy Niemcza zada艅 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 (projekt nr 10/2018).
 9. Miasto w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin G贸r Sowich - promocja turystyki w regionie. Om贸wienie dzia艂alno艣ci, cele i za艂o偶enia.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.