Urząd Miasta i Gminy Pieszyce przypomina o płatnościach z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Termin płatności do 31 marca każdego roku.

Wpłaty można dokonać na konto nr : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie  83 9527 0007 0036 6063 2000 0002 lub gotówką w kasie urzędu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 074 836-54-92