Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach radni podjęli uchwałę o odwołaniu Skarbnika Gminy Pieszyce – głównego księgowego budżetu w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Wcześniej jednak Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Kondrat oraz Burmistrz Miasta Pieszyce – Dorota Konieczna-Enozel wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Wronie - Skarbnikowi Gminy Pieszyce tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, a jego treść wnioskodawcy uzasadnili następująco: (…) Pan Kazimierz Wrona piastując funkcję Skarbnika w latach 1992 – 2017 poświęcił 26 lat życia dla społeczności Gminy Pieszyce służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez prawie VII kadencji samorządowych. Przeprowadził bezpiecznie finanse gminne przez wiele trudnych momentów i zawirowań wynikających ze zmian przepisów obowiązującego prawa lub decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. Jego wkład w stabilny rozwój naszej społeczności jest niepodważalny. W okresie tym wspierał i wychowywał kolejne pokolenia samorządowców przekazując im podstawową wiedzę dotyczącą finansów publicznych. Kierując się zawsze jedyną zasadą, a mianowicie uczciwością i rzetelnością w pracy. 

Kazimierz Wrona na stanowisko Skarbnika Gminy Pieszyce powołany został 4 marca 1992 r. i funkcję tę pełnił aż do chwili obecnej. Jest autorem 26 budżetów. Dał się poznać jako bardzo dobry i rzetelny fachowiec w dziedzinie finansów, ale również jako świetny współpracownik, dlatego też podczas uroczystości nie zabrakło szczerych podziękowań i gratulacji ze strony wszystkich tych, którzy mieli możliwość współpracy z ustępującym skarbnikiem.

Zaczynałem tą pracę z kobietą i zakończę też z kobietą. Wiele ładnych lat, przeżyłem wszystkich burmistrzów odkąd powstał samorząd, od Pani Wandy Jaroch, z Panem Januszem Borkiem, Mirosławem Obalem i obecną Panią Burmistrz. Dziękuję serdecznie wszystkim za tyle miłych słów, które otrzymałem i za podziękowania. Dziękuję za to, że właściwie ze wszystkimi radami dobrze mi się współpracowało, chociaż było różnie. Życzyłbym wszystkim skarbnikom, aby mieli takie rady jak miałem ja. Zawsze próbowaliśmy wspólnie rozwiązywać problemy. Starałem się wyjaśnić wiele zawiłości tych naszych finansów publicznych, a nie zawsze było to łatwe. Wydawanie pieniędzy też nie jest łatwe - podsumowuje Kazimierz Wrona.

Ostatnim punktem sesji Rady Miejskiej było powołanie nowego Skarbnika Gminy Pieszyce na głównego księgowego budżetu. Nowym Skarbnikiem Gminy Pieszyce została Pani Marta Brzuszkiewicz.

Poprzeczka jest bardzo wysoka i wyzwanie też jest bardzo wysokie, ale cieszę się bardzo i mam nadzieję, że uda mi się podołać temu wyzwaniu. Liczę na Państwa pomoc i dziękuję za wielkie zaufanie - mówi Marta Brzuszkiewicz - Jestem osobą otwartą na wskazówki, uwagi, a drzwi zawsze będą do mnie otwarte – dodaje.

>Kliknij by zobaczyć galerię zdjęć<