Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwołał sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 20 grudnia 2017 roku. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce o godz. 14:30, a jej głównym tematem będzie podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.