Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu  
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r.,  
dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na projekty:


1. Inwestycje w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, placówkach wsparcia dziennego, placówkach reintegracyjnych (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), instytucjach związanych ze wsparciem pieczy zastępczej: rodzinnej oraz instytucjonalnej – (Działanie 6.1.A konkurs dla Aglomeracji Wałbrzyskiej);
2. Tworzenie miejsc w nowo otwieranych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych – (Działanie 9.2.C konkurs horyzontalny - obszar Dolnego Śląska);

Przedstawione zostaną informacje dotyczące przeprowadzenia naborów wniosków oraz omówienie dokumentacji konkursowej:
Działanie 6.1.4.A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług - ogłoszenie konkursu 1 grudnia 2017r. / rozpoczęcie naboru 15 stycznia 2018r.
Działanie 9.2.C Mieszkania chronione i wspomagane – ogłoszenie konkursu 14 grudnia 2017r., / rozpoczęcie naboru 29 stycznia 2018r.  

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej w/w konkursów przedstawią pracownicy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach w/w konkursów tj.
* jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne j.s.t.;
* jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
* domy pomocy społecznej; podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy; ośrodki wsparcia; placówki wsparcia dziennego;
* podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych / przewlekle chorych / niepełnosprawnych;
* podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
* organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
* kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  


Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy
ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.dolnyslask.pl
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału