OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA PIESZYCE
W SPRAWIE BUDOWY
PIESZYCKIEGO PANTEONU PAMIĘCI
 
Ostatnio wiele kontrowersji wzbudza projekt budowy Pieszyckiego Panteonu Pamięci. Pragnę więc po raz kolejny przypomnieć Państwu, że jest to inicjatywa oddolna, społeczna i nie związana z działaniami Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
Pomysłodawcą budowy panteonu jest Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”, które prowadzi szeroką działalność społeczną również w dziedzinie szerzenia i zachowania naszej historii, a kontynuuje Społeczny Komitet Budowy Miejsca Pamięci złożony z przedstawicieli różnych grup naszego społeczeństwa. Pomnik ten powstać ma wyłącznie z datków i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Gmina użyczyła wyłącznie miejsca, na którym ten panteon pamięci ma powstać.
Gmina od wielu lat wspiera finansowo bardzo wiele różnych stowarzyszeń, przeznaczając w budżecie miasta kwotę około 250 tys. złotych rocznie. Są to m.in.: kluby piłkarskie, zapaśnicze, sekcje piłki siatkowej, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polski Związek Wędkarski, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pieszyckie parafie, zakon sióstr salezjanek, świetlica środowiskowa dla dzieci, Związek Harcerstwa oraz wiele imprez sportowych w tym m.in.: rowerowych, piłkarskich, zapaśniczych, rajdów samochodowych, turystycznych a także patriotycznych i historycznych. Są to organizacje i wydarzenia  bardzo zróżnicowane i nie każdy w naszym mieście identyfikuje się z ich działalnością czy organizacją, ale zadaniem Gminy jest właśnie wspieranie tej różnorodnej działalności, która jest odpowiedzią na przeróżne zainteresowania oraz pasje naszych mieszkańców. Wspieramy remont polskich grobów na Ukrainie, ale dbamy też o stare poniemieckie cmentarze na terenie naszej gminy, bo jesteśmy odpowiedzialni i świadomi naszej historii.
Podobnie jest z budową panteonu pamięci. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest wspieranie takich inicjatyw. Pomysł jego budowy jest odpowiedzią na potrzebę podkreślenia wielokulturowości i bogatej historii naszego miasta oraz zaakcentowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako Burmistrz wszystkich pieszyczan nie mogę nie pozwolić na realizację tego projektu, podkreślając raz jeszcze fakt, że realizowany jest on bez udziału środków z budżetu gminy.
Wielokrotnie też w swoich wypowiedziach podkreślam konieczność budowania lokalnego patriotyzmu i wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto, bo tylko świadome społeczeństwo zadba o to, co udaje nam się budować w ciągu ostatnich lat. Codziennie stoimy przed wyzwaniem tworzenia naszej wspólnej, dojrzałej tożsamości lokalnej. Takiej, w której zachowana będzie równowaga pomiędzy różnorodnością, a spójnością, którą tworzyć będą wszyscy nasi mieszkańcy, wszyscy obywatele. Tylko wówczas będziemy w stanie wejść na właściwą ścieżkę rozwoju społeczeństwa i  wspólnoty, w której tożsamość integruje, a nie dzieli, w której historia jest doświadczeniem, a nie skazą, w której sąsiad jest przyjacielem, a nie wrogiem, a miasto jest domem o który się dba.
Dlatego przy około 30 mln zł, które w ciągu kadencji inwestujemy w mieście w infrastrukturę, prawie 1 mln zł stanowią zewnętrzne środki przeznaczone na tzw. działania miękkie, które pomagają nam uczyć się bycia wspólnotą. Dla mnie jako Burmistrza to tak samo ważne, jak przysłowiowe łatanie dziur w drodze.
 
Dorota Konieczna-Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce